بر اساس فاصله

بر اساس امتیاز

انتخاب شهر

فیلتر

غذا و قیمت

-


کافی شاپ - سایر - شیرینی فروشی
دوناتیه جلفا

نظر میانی ، میدان جلفا ، زیر بازارچه ، دوناتیه
فیلتر ها
حذف فیلتر

نوع مکان
وعده غذایی
سبک غذایی
امکانات
نام غذا و قیمت
برای استفاده از این امکان نسخه اندروید اپلیکیشن را دانلود فرمایید.